DAVETLİ KONUŞMACILAR


Prof. Dr. Derek P. Atherton

Prof. Dr. İsmail Yüksek

Prof. Dr. YangQuan Chen

 

1.  Prof. Dr. Derek P. Atherton,  University of Sussex  (IEEE Control System Society Eski Başkanı)

Sunum Başlığı: Control Engineering-60 Years of Development

Özet: The paper is based on my experiences of working in control engineering for almost 60 years and tries to review, what in retrospect appears to be almost unbelievable progress made during that time. The coverage has been placed, perhaps somewhat arbitrarily since they are all interrelated, under six headings, namely, the beginning of my research and teaching to ‘set the scene’, education and research, publications, simulation, control theory and computation tools, and control technology. The advent of digital technology has played a major role in driving forward the last five areas but in terms of the implementation, performance, reliability and cost of control engineering developments the achievements would not have been possible without the improvement in many other areas such as sensors, measurement techniques, materials, integrated circuits, machines and power electronics.

Özgeçmiş:

Derek Atherton studied at the universities of Sheffield, where he obtained a first class BEng in 1956, and Manchester where he obtained a PhD in 1962 and DSc in 1975. Whilst at Manchester he was also employed as an assistant lecturer and then lecturer, and gave his first control course, known as servomechanisms, in 1958. He spent the period from 1962 to 1980 teaching in Canada first at McMaster University and then at the University of New Brunswick. He served on several National Research Council Committees, including the Electrical Engineering Grants Committee and the NMO for IFAC, which he also chaired.

He took up the post of Professor of Control Engineering at the University of Sussex in 1980 and is currently retired but has an office at the university and the title of Emeritus Professor. He has been active with many Professional engineering bodies, serving as President of the Institute of Measurement and Control in 1990 and as President of the IEEE Control Systems Society in 1995, being the first non North American to hold the position. He was a member and also chaired the UK NMO for IFAC and was a member of the IFAC Council from 1990-96. He was an Editor of the IEE Proceedings on Control Theory and Applications (CTA) for several years until 2007 and also an editor for the IEE Control Engineering Book Series. He served EPSRC on research panels and as an assessor for research grants for many years and also served as a member of Electrical Engineering Panel for the Research Assessment Exercise in 1992.

His major research interest have been in nonlinear control theory, computer aided control system design, simulation and target tracking. He has written two books, is a co-author of two others and has published more than 350 papers in Journal and Conference Proceedings. More recently he has written two electronic books one on linear control and the other on nonlinear control, which are freely downloadable from www.bookboon.com. He is currently writing a book of examples and problems to support them. Professor Atherton has given invited lectures in many countries and supervised over 30 Doctoral students.

 

2.  Prof. Dr. İsmail Yüksek,  Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü  (Makina Mühendisliği Bölümü)

Sunum Başlığı: Mühendislik Perspektifinden Üniversite & Sanayi İlişkileri

Özet: Türk sanayisinin rekabet gücünü ve verimliliğini artırmak, dünya ihracatında daha fazla pay almak, ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri teknolojiye dayalı ürünlerin üretilmesini sağlamak, nitelikli işgücüne sahip ürün ve hizmet kalitesini geliştirmek ve aynı zamanda topluma ve çevreye duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümü hızlandırmak şüphesiz ki ülke sanayisinin başlıca hedefidir. Ülkelerin gelişmişliğinin temel göstergelerinden biri de rekabet gücüdür. Hedef, dünya ekonomisinde etki alanını genişletmek ve sıralamada üst basamaklara tırmanmayı sağlamaktır. Rekabet edebilmek, bilgi ve yeni teknoloji üretmekten geçer, bu vesileyle Ar-Ge ve yenilikçi faaliyetlerin önemi de her geçen gün artmaktadır. Üniversite-Sanayi işbirliğini sağlamak, finansal kaynaklara ulaşım imkânlarını geliştirmek ve yol haritalarını belirlemek ülke sanayisinin gelişimi için önemli bir kriterdir. Üniversite-Sanayi işbirliği ve Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vererek yüksek katma değerli ve ileri teknolojili ürünleri üreten ve satan bir sanayi yapısı oluşturmak büyüme hedeflerinin gerçekleştirilmesinde etkin rol oynamaktadır. Sektörün büyümesini sağlayacak en büyük etmen ‘’ortaklık’’ kavramıdır. Üniversite-Sanayi ortaklığı sayesinde de finansal güç, bilgi birikimi ve tecrübe bir araya gelerek sektörü ileriye taşıyacaktır. Bu hedef doğrultusunda,devletimiz,Ar-Ge Destekleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin yaygınlaşması ilepozitif bir ivme kazanacak ve sanayimiz bilgi birikimi konusunda dışa bağımlılığını azaltacaktır. Ekonomide kısa dönemli başarılardan ziyade uzun süreli sürdürülebilir programlar önemlidir. Sanayideki üretim yapısını, işgücü ve enerji tabanlı üretimden bilgi ve teknoloji tabanlı üretime dönüştürerek üretimde katma değeri artırmanın yolu, Üniversite Sanayi işbirliğinden geçmektedir. TÜBİTAK, sanayicilerimizin Ar-Ge'ye dayalı ihtiyaçlarının, Üniversite-Sanayi işbirliği ile üniversite bilimselliği kapsamında çözüme kavuşturulması amacıyla özellikle küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarına yönelik teşvik programları uygulamaktadır. "İnovasyon ve Ar-Ge'nin önemini kavramış kendi teknolojisini üreten ve satan, rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye" vizyonuna önemli bir katkı sağlamakta olan bu destekler ile ülke sanayi her geçen gün güçlenmektedir.

Özgeçmiş:

İsmail Yüksek 1963 yılında Çaykara’da doğdu. Lisans eğitimini 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde tamamlayan İsmail Yüksek, aynı üniversitede 1987 yılında Yüksek Lisans, 1995 yılında Doktora derecelerini almıştır. Yıldız Teknik Üniversitesinde 1986-1994 yıllarında araştırma görevlisi, 1995-1996 yıllarında Öğretim Görevlisi, 1996-1999 yıllarında Yrd. Doç. Dr, 1999-2005 yıllarında Doç. Dr. olarak görev yapan İsmail Yüksek 2005 yılından bu yana Prof. Dr. olarak aynı üniversitede görevini sürdürmektedir.

İsmail Yüksek’in bazı idari görevleri Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı (2007), Makine Teorisi Sistem Dinamiği ve Kontrol Anabilim Dalı Bşk. (2006-2007), Fakülte Kurulu Üyeliği (2007), Makine Fakültesi Dekan Yardımcılığı (2003 -2005), Makine Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcılığı (2003- 2004), Makine Fakültesi Yönetim Kurulu üyeliği (2004- 2006), Makine Fakültesi Fakülte Kurulu üyeliği (2004 -2006), KOSGEB Danışmanlığı (2004 -2008), İstanbul Sanayi Odası Danışmanlığı (2000 -2008), TÜBİTAK-MAKİTEG Alan Komitesi Üyeliği (2008-2010) ve TÜBİTAK-MAKİTEG hakemliği (2005-2008), TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyeliği (2011-) şeklinde sayılabilir. Prof. Dr. İsmail Yüksek Ağustos 2008 tarihinden itibaren Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmaktadır.

İsmail Yüksek’in ulusal ve uluslar arası bazda çok sayıda bildiri ve dergi yayını bulunmaktadır.

 

3.  Prof. Dr. YangQuan Chen,  University of California, MERCED

Sunum Başlığı: Fractional Ordering Thinking

Özet: This talk tries to advocate “fractional order thinking (FOT)”. Many real dynamic systems are better characterized using a non-integer order dynamic model based on “fractional calculus”. In FC, the order of differentiation or integration can be non-integer. Traditional calculus is based on integer order differentiation and integration. The concept of fractional calculus has tremendous potential to change the way we see, model, and control the nature around us. Denying fractional derivatives is like saying that zero, fractional, or irrational numbers do not exist. After briefly introducing the basics of fractional calculus, I will try to make a convincing case that “fractional order thinking” is ubiquitous with numerous potential engineering applications with an emphasis on dynamic systems controls and signal processing in bioengineering and energy informatics.

Özgeçmiş:

YangQuan Chen was a faculty member of ECE Dept. of Utah State University before he joined UC Merced in Fall 2012. He earned his Ph.D. from Nanyang Technological University, Singapore in 1998, MSc. from Beijing Institute of Technology in 1989 and BS. from University of Science and Technology of Beijing in 1985. His current areas of research interests include: distributed measurement and distributed control of distributed parameter systems using mobile actuator and sensor networks, smart mechatronics and process controls, applied fractional calculus in controls, signal processing and energy informatics, multi-UAV based personal cooperative remote sensing and real time water management and irrigation control.
Dr. Chen is an Associate Editor on the Conference Editorial Board of the Control Systems Society of the IEEE (since 2002), an Associate Editor on the International Society of Automation (ISA) Editorial Board for the American Control Conference (since 2004) and an Associate Editor on the Conference Editorial Board of the Robotics and Automation Society of the IEEE (since 2012). He served as the General Chair for IEEE/ASME Int. Conf. on Mechatronics and Embedded Systems Applications (MESA) 2010, Qingdao, China and the Program Chair for the ASME/IEEE Int. Conf. on MESA, Las Vegas, NV, 2007 and MESA09 San Diego, CA, 2009 and Program Co-Chair for the IEEE International Conference on Mechatronics and Automation for 2006 and 2007. He was the TC Chair for MESA under ASME DED, Chair for MES for IEEE ITSS, and is a member of IFAC TC2.2. He serves as an Associate Editor for Acta Montanistica Slovaca, Fractional Calculus and Applied Analysis (FCAA), ASME J. of Dynamic Systems, Measurement and Control, International Journal of Advanced Robotic Systems, IFAC journal of Mechatronics , ISA Transactions, IEEE Transactions on Control Systems Technology (TCST), and IFAC journal Control Engineering Practice (CEP). Dr. Chen is a member of Editorial Advisory Board of An International Journal of Optimization and Control: Theories & Applications (IJOCTA). He won IFAC Journal of Control Engineering Practice Best Paper Award at 2011 IFAC World Congress. Since 2012, Dr. Chen serves as TC Co-Chair for IEEE RAS Technical Committee on Aerial Robotics and Unmanned Aerial Vehicles.
Dr. Chen is a senior member of IEEE, a member of ASME, AUVSI, AMA (Academy of Model Aeronautics), AWRA (American Water Resources Association) and ASEE (American Society of Engineering Educators).

 

Destek Veren Kuruluşlar


 SponsorlarANA SPONSOR:

 

ALTIN SPONSORLAR:

 

 

 

GÜMÜŞ SPONSORLAR:

 

 

 

 

 

 

BASIN SPONSORLARI: