BİLDİRİ GÖNDERİMİ


  Sözlü ya da poster olarak kabul edilen bildirilerin, hakem değerlendirmeleri ve TOK2013 yazım kuralları göz önüne alınarak hazırlanan "Basıma Hazır Bildiri" versiyonu, 15 Ağustos 2013 tarihine kadar http://tok2013.inonu.edu.tr/openconf/ adresinden sisteme yüklenmelidir. Bu tarihten sonra sistem kapatılacaktır.

 

  Poster olarak kabul edilen bildiriler için, yazarların konferans sırasında yanlarında basılı olarak getirecekleri postere ait "Poster hazırlama kuralları" aşağıdaki gibidir:

- Poster, tek parça halinde A0 (841 mm x 1189 mm) veya A1 (594 mm x 841 mm) boyutlu kağıda hazırlanmalıdır.

- Poster üzerindeki yazılar, yaklaşık olarak 1,5 m uzaklıktan okunabilir büyüklükte olmalıdır.

- Posterdeki yazı karakteri boyutu, başlık için en az 72 nokta, konu başlıkları için en az 20 nokta ve yazı kısımları için en az 16 nokta olmalıdır.

- Poster başlığının altında bildiri yazarlarının ad ve soyadları yer almalı, bu satırın altında yazarların bağlı bulundukları kurumlar belirtilmelidir.

- Postere özet kısmı konulmamalıdır.

- Poster tek sütuna güzel bir görsel şeklinde oluşturulabileceği gibi, 2, 3 veya 4 sütun şeklinde de düzenlenebilir. Sütunlar arasında en az 1 cm aralık olmalıdır. Metin kısmı denklemler, tablolar, şekiller ve referanslar ile desteklenebilir. İlgili referanslar metin kısmının sonunda numaralanarak yer almalıdır. Referansların yazım kuralı, bildiriler için verilen kurallarla aynıdır.

- Posterde kullanılan karakter tipi, Times New Roman ve benzeri bir karakter tipi olmalıdır. Karakter tipi bütün posterde aynı olmalıdır.

- Denklem, şekil ile tablo numaralanmasına ait kurallar ve şekil ile tablolara ait başlıkların yazım kuralları, bildiriler için verilen yazım kuralları ile aynıdır.

 

  "Basıma Hazır Bildiri" Düzeni ve Biçemi:

Bildiriler MS Word ile hazırlanmalı, PDF formatına dönüştürüldükten sonra bildiri gönderim sistemiyle gönderilmelidir.

- Bütün bildiriler Türkçe yazılmalıdır.

- Bildiriler Türkçe "Özet" içerecektir.

- Bildirilerin 6 sayfa uzunluğunda olması tavsiye edilir. Bunun haricinde ilave ücret ödenerek bildiri 8 sayfa da basılabilir. Ancak 8 sayfadan fazlası kesinlikle kabul edilmeyecektir.

- PDF formatındaki bildirinin boyutu 2 MB'ı aşmamalıdır.

- Bildirinin yazımında "Times New Roman" fontunun kullanılması tercih edilmelidir (basımda ve CD-ROM üzerinde en iyi görüntüyü sağlamak için).

- Bildiriler tek satır boşluklu, iki sütun, minimum karakter boyutu 9 punto, sayfa numarasız, sol kenar boşluğu 20 mm, sütunlar arası boşluk 10 mm, sütun genişliği 80 mm, üst kenar boşluğu 25 mm (ilk sayfada 30 mm) olarak hazırlanmalıdır. PDF formatındaki bildirinizi göndermeden önce, çıktısını alıp son bir kez kontrol etmeniz tavsiye edilir.

 

Örnek Bildiri Dosyası:

ornekbildiri2013   (MS Word formatında)

 

Konferans Sonrası Seçilmiş Bildirilerin Değerlendirilmesi:

TOK2013'te kabul edilip sunulmuş olmak şartıyla toplantı sonrası seçilmiş bazı bildiriler İngilizce dergi yayını haline dönüştürülecek ve ilave bir makale değerlendirme sisteminden tekrar geçirilerek uygun bulunanlar bazı dergilerde makale olarak yayınlanacaktır. Daha detaylı ve orijinal içerikli İngilizce yayın haline getirilecek olan bu makaleler SCI-Expanded tarafından taranan

Transactions of the Institute of Measurement and Control

adlı dergide düzenlenecek olan bir özel sayıda yayınlanacaktır. Ayrıca aynı işlemlerden geçen bazı makaleler de yine SCI-Expanded tarafından taranan

The Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences

Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi (Yayın dili: Türkçe)

adlı dergilerde basılacaktır.

 

 

Destek Veren Kuruluşlar


 SponsorlarANA SPONSOR:

 

ALTIN SPONSORLAR:

 

 

 

GÜMÜŞ SPONSORLAR:

 

 

 

 

 

 

BASIN SPONSORLARI: